Historie HVS en de loge’s

Haarlemsche Vrijmetselaarsstichting is gevestigd in een gemeentemonument wat in 1875 als Logegebouw werd gebouwd naar ontwerp van Haarlemse stadsarchitect en vrijmetselaar J.E. van den Arend. Hij ontwierp ook die ook het naastgelegen rijksmonumentenensemble Ripperdapark, Stedelijk Gymnasium Haarlem (1863), de Hogere Burger School (1864) en het hoofdgebouw van het voormalige Sint Elisabethgasthuis (1871-’73).
Het gebouw is in gebruik genomen in 1876 en flink uitgebreid, door explosieve groei van de vrijmetselaars, in 1923.

Door die explosieve groei werd de vrijmetselaarsloge Vicit Vim Virtus, opgericht in 1788 afgesplitst en er ontstonden in 1926 nog 2 andere loge’s. Kennemerland en Ad Lucem et Pacem. Alle drie loges zijn tot op heden actief en vormen gedrieën de Haarlemsche Vrijmetselaarsstichting. Afgekort HVS.

Het gebouw is in de Tweede Wereldoorlog door de bezetter in beslag genomen. Alles wat er in aan vrijmetselarij deed denken werd voor de deur in aanwezigheid van de pers voor de deur verbrand. Vrijmetselaren behoorden volgens Hitler tot de drie grootste volksvijanden, met joden en zigeuners. De vervolging van de leden van de loges is een lang onbekend gebleven verhaal. Na de tweede wereldoorlog kwamen de loge’s weer bijeen en zetten hun arbeid weer voort.

DE LOGE’S van de Haarlemse Vrijmetselarij Stichting

VICIT VIM VIRTUS
# 24

Elke woensdagavond 20:00, behalve de periode van medio juni tot medio september.

Every wednesday evening 8:00 PM except during the period from mid June till mid September.

KENNEMERLAND
# 127

Elke donderdagavond 20:00, behalve de periode van medio juni tot medio september.

Every thursday evening 8:00 PM except during the period from mid June till mid September.

AD LUCEM ET PACEM
# 128

Elke maandagavond 20:00, behalve de periode van medio juni tot medio september.

Every monday evening 8:00 PM except during the period from mid June till mid September.

Dit prachtige gemeentemonument is beschikbaar voor verhuur. Er zijn diverse ruimtes aanwezig wat geschikt is voor vergaderingen, partijen en andere bijeenkomsten variërend van 6 tot 60 personen. Er is tevens een keuken aanwezig die u of uw cateraar kunt gebruiken.

Indien u interesse heeft kunt u contact opnemen door het invullen van onderstaand aanvraag formulier.

5 + 2 = ?

Over de vrijmetselarij is veel geschreven. Zowel ware feiten als verzonnen verhalen. Om u eeen goed beeld erover te krijgen kunt u het filmpje bekijken of een bezoek brengen aan één van de open dagen van de loge’s. Meer over de open dagen kunt u lezen op de websites van de loge zelf.

De oorsprong van de Vrijmetselarij zoals wij die thans kennen ligt in Engeland waar in 1717 een vier- tal bestaande loges bijeenkwam en gezamenlijk besloot een zgn. Grootloge op te richten om structuur te bieden aan de groeiende groep van loges die de overgang maakte van ambachtelijke naar een meer beschouwelijke werkwijze.
Alles wijst er op dat de al bestaande en alom gewaardeerde bouwgilden als vorm werden overgenomen aan niet metselaren om hen een plek te bieden waar zij zich in beslotenheid konden richten op een persoonlijke zoektocht naar antwoorden op levensvragen zonder dwingende voorschriften van kerk of staat. De gekozen werkwijze sloeg aan en verspreidde zich in relatief korte tijd over heel Europa. Al in 1721 werd in Rotterdam de eerste vrijmetselaarsloge op het vasteland gesticht. Deze loge heeft maar kort bestaan maar rond 1734 ontstaan er opnieuw op verschillende plaatsen, zoals Den Haag en Amsterdam, een aantal loges.

In 1788 vroegen een aantal Haarlemmers toestemming aan de schout om een vrijmetselaarsloge op te richten. Ze kwamen van Katholieke, Waalse, Lutherse en Gereformeerde huize. Net als nu liepen de beroepen erg uiteen. Een klerk ter secretarie, logementhouder, meester timmerman, wijnkoper, zilversmid, procureur en oud-chirurgijn ter zee waren de oprichters van de loge Vicit Vim Virtus. De schout vermoedde politieke doeleinden en verleende de toestemming niet, hij was bang van een patriottische samenzwering. Pas nadat er een nieuwe schout was aangetreden kreeg de loge in 1792 toestemming bij elkaar te komen. De loge groeide daarna binnen een jaar door naar 33 leden. Deze loge resideert destijds op Zijlstraat 87  te Haarlem